Atracco AB - Helsingborg
Du söker just nu efter reservdelar i Atracco AB - Helsingborg lager.

Användarvillkor

Dessa villkor reglerar din användning av vår tjänst. Tjänsten levereras av Bildelsbasen Nordic AB. Genom att använda Tjänsten godkänner du Användarvillkoren.

Begrepp

 • Tjänst

  Tjänsten ger dig som användare möjlighet att söka, få information om, köpa och upprätta kontakt med företag som säljer fordonsdelar. Du kan även skapa konto, spara sökningar och artiklar, jämföra artiklar, ändra inställningar och få tillgång till din orderöversikt, begära retur, ångra eller reklamera.
 • Bildelsbasen

  Leverantör av Tjänst.
 • Marknadsplats

  Som marknadsplats avses Bildelsbasens webbsidor så som www.bildelsbasen.se, www.fbt.se, www.mctorget.se, www.fbt-parts.com, www.verkstadstorget.se, www.båttorget.se, www.skrotauktion.se, www.lastbilstorget.se, www.biltorget.se, www.husvagnstorget.se, www.begtorget.se.
 • Annonserande företag

  De företag som via Marknadsplatsen visar sina artiklar.
 • Användare

  Du som privatperson som använder Tjänsten.
 • Användarföretag

  Du som Användare å juridisk persons vägnar använder Tjänsten.

Medgivande

Detta är ett avtal mellan Användare och Bildelsbasen. Du godkänner avtalet genom att skapa ett konto. Du medger att:

 • Följa villkoren i sin helhet.
 • Registrerad information är korrekt och kan stå som grund för ett distansköp.
 • Bildelsbasen får behandla den information och de personuppgifter som behövs för Tjänsten.
 • Att dina relevanta uppgifter får publiceras publikt på Marknadsplats vid deltagande i forum eller sociala plattformar.
 • Bildelsbasen får skicka aviseringar som berör Tjänsten.
 • Bildelsbasen får publicera ditt Användarföretags uppgifter i elektronisk form samt i tryck.
 • Bildelsbasen får ändra ditt Användarföretags uppgifter.
 • Bildelsbasen loggar all information och kan komma att användas vid en eventuell tvist mellan Användare och Annonserande företag.

Användning av tjänsten

Tjänsten ger dig som användare möjlighet att söka, få information om, köpa och upprätta kontakt med företag som säljer fordonsdelar. Du kan även skapa konto, spara sökningar och artiklar, ändra inställningar och få tillgång till din orderöversikt.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter regleras i vår integritetspolicy.

Friskrivning

Tjänstens syfte är att förmedla kontakt mellan Användare och Annonserande företag. Annonserande företag ansvarar för sin angivna information. Du som Användare ska försäkra dig om att informationen är korrekt. Läs mer under Friskrivning.

Copyright

Bildelsbasen innehar rättigheter till det material som presenteras i samband med tjänsten. Läs mer under Copyright.

Användning av cookies

Bildelsbasen använder cookies, läs mer under Användning av cookies.

Länkar till andra webbplatser

Bildelsbasen ansvarar inte för innehållet på en länkad webbplats.

Förändringar

Bildelsbasen har rätt att ändra Tjänsten och Användarvillkoren.

Lagval och tvist

Svensk lag tillämpas på Tjänsten och Användarvillkoren. Tvist hänförlig till dessa ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.